14 Bước SEO onpage cho website của bạn

14 Bước SEO onpage cho website của bạn

Tối ưu SEO On-page là một trong những công việc thiết yếu khi làm SEO. Tuy nhiên, lại có quá nhiều các tiêu chí tối ưu trong SEO on-page, và buộc bạn phải làm lần lượt cho từng trang, từn trang một trên site, Công việc này cần tực hiện đi thực hiện lại nhiều lần từ dự án đến dự án kia thậm chí là tại cùng một dự án khiến bạn vô tình quên đi một bước nào đó, hãy kiểm nghiệm 14 bước tối ưu SEO onpage dưới đây sẽ giúp ích bạn rất nhiều

1. URL ngắn, thân thiện với người dùng và SEO

2. Tiêu đề

3. Nội dung đa phương tiện

4. Số lượng liên kết Outbound

5. H1 Tag – các thẻ Heading

6. Tốc độ trang web

7. Từ khóa nằm trong đoạn đầu tiên của nội dung

8. Content (nội dung)

9. Từ khóa

10. Thẻ Alt

11. Dữ liệu có cấu trúc

12. Thẻ mô tả

13. Broken link (Liên kết gãy)

14. Sitemap