Hummingbird là gì?

Hummingbird là gì?

Google Hummingbird là gì?

Hummingbird là tên của nền tảng tìm kiếm mới mà google sử dụng vào tháng 9 năm 2013, cái tên mang ý nghĩa về “chính sác và nhanh chóng” và được tập trung cho mục đích tìm kiếm tốt hơn trên bộ máy google

Hummingbird được chú ý nhiều hơn qua mỗi từ khóa trong truy vấn (tìm kiếm) đảm bảo qua một từ khóa tìm đúng từ khóa có nghĩa chứ không phải là một từ khóa. Mục tiêu là các trang phù hợp theo đúng từ khóa

google-hummingbird

Hummingbird được tạo ra với với cách hiểu ý nghĩa qua 1 từ khóa và áp dụng cho tất cả các trang web mục đích mang lại kết quả tìm kiếm tốt hơn qua 1 từ khóa “có ý nghĩa”