Tại sao Google tạo Hummingbird?

Tại sao Google tạo Hummingbird?

Dưới đây là ba lý do tại sao Google phải tạo ra Hummingbird, và tại sao bây giờ nó mới hoàn thiện:

  1. Xác định những gì người dùng tìm kiếm.
  2. Google hứa câu trả lời bằng cách tạo ra công cụ tìm kiếm đầu tiên của mình.Vấn đề là người ta đang đặt câu hỏi “người ta không click đến từ khóa chính”
  3. Ngày càng có nhiều người đang sử dụng các thiết bị di động của họ để tìm kiếm. Google biết tầm quan trọng của nó
Tại sao Google tạo Hummingbird?
Hummingbird thuật toán theo tư duy con người?

Lôm la là Hummingbird được hiểu như một ngữ các từ khóa liên quan đến nhau, như seo và seo là gì, seo ra sao, cách seo top…. Thuật toán này theo hướng tư duy người dùng khi click đến từ khóa trên site hoặc trên trang tìm kiếm, kiểu như khi bạn vào 1 trang đọc 1 bài viết trong bài viết đó chèn những từ khóa có hoặc không thu hút đến bạn và cách thức bạn click đến nó là “tự nhiên” hay “không tự nhiên” và từ khóa trong nội dung đó là “chèn tự nhiên” hay “làm dụng” chúng